Więźniowie polityczni? Cztery dowody posła

Dlaczego uważam, że posłowie Kamiński i Wąsik są więźniami politycznymi? – pyta w ostatnim swoim wpisie na Facebooku poseł PiS Paweł Szefernaker, były wiceszef MSWiA.

PONIŻEJ PUBLIKUJEMY ARGUMENTY PANA POSŁA:

❌ DRAKOŃSKA KARA

Zakładając na potrzeby tego tekstu, że panowie dopuścili się popełnienia czynu zabronionego (z czym się absolutnie nie zgadzam) to nie jest mi znany wyrok bezwzględnego więzienia dla urzędnika, który został skazany za przekroczenie swoich uprawnień. Wyroki bezwzględnego więzienia w przypadku przekroczenia uprawnień najczęściej dot. osób, które dopuściły się korupcji w zbiegu z tym przestępstwem. Tutaj mamy do czynienia z drakońską karą w przypadku osób, które walczyły z korupcją i byli szefami Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Nawet prokurator, który w ich sprawie złożył akt oskarżenia, zaskoczony był wyrokiem sądu, gdyż sam wnioskował do sądu o karę w zawieszeniu. Jestem przekonany, że gdyby posłowie Kamiński i Wąsik nie byli politykami PiS nigdy nie byliby w tej sprawie skazani na wyrok bezwzględnego więzienia.

❌ PODWAŻANIE PREZYDENCKIEGO UŁASKAWIENIA

Po kuriozalnym skazaniu posłów Kamińskiego i Wąsika w sądzie pierwszej instancji Prezydent Andrzej Duda w 2015 roku podjął decyzję o ułaskawieniu. Do 2015 roku nikt nie miał wątpliwości, że takie prawo przysługuje prezydentowi RP także w przypadku wyroku sądu pierwszej instancji. Prof. Stanisław Waltoś z którego podręcznika “Proces karny” uczyłem się podczas studiów prawniczych, przed 2015 rokiem twierdził, że “prezydent może skorzystać z prawa łaski w każdej sprawie o przestępstwo i o wykroczenie, również jeszcze przed prawomocnym skazaniem, mimo, że praktyka nie zna, jak na razie, wyjątków od ułaskawienia dopiero po uprawomocnieniu się wyroku skazującego; mówiąc inaczej, dopuszczalne jest ułaskawienie w postaci abolicji indywidualnej, skoro konstytucja nie czyni tu żadnych restrykcji”. Wielu prawników i polityków dopiero po decyzji prezydenta ws. posłów Kamińskiego i Wąsika zaczęło inaczej interpretować te przepisy. Jestem przekonany, że gdyby posłowie Kamiński i Wąsik nie byli politykami PiS nikt nigdy nie podważałby prezydenckiego ułaskawienia.

❌ OBŁAWA I ZATRZYMANIE W PAŁACU PREZYDENCKIM

Zakładając, że zapadł drakoński wyrok i sąd nie uwzględnił prezydenckiego ułaskawienia to skala obławy służb, w celu doprowadzenia posłów do zakładu karnego, była zrealizowana na potrzeby polityczne rządzących. Rozmawiałem w tej sprawie z wieloma doświadczonymi policjantami. Żaden z nich nie znał podobnego przypadku związanego z doprowadzeniem do zakładu karnego skazanych za występek urzędniczy. Skala całej akcji i zaangażowanie tak wielu funkcjonariuszy ze stołecznej Policji było nieproporcjonalne do sytuacji. Gdyby posłowie Kamiński i Wąsik nie byli politykami PiS nikt nigdy nie zorganizowałby na nich w centrum Warszawy takiej obławy.

❌ EKSPRESOWE SPOTKANIE ŻON POSŁÓW Z MINISTREM SPRAWIEDLIWOŚCI

Minister Adam Bodnar ekspresowo zareagował na prośbę żon posłów Kamińskiego i Wąsika o spotkanie. Znalazł czas żeby się spotkać z paniami jeszcze tego samego dnia, w którym poprosiły o rozmowę. W spotkaniu uczestniczyli także zastępcy ministra sprawiedliwości. Nie jest mi znany inny przypadek w którym minister sprawiedliwości spotkałby się z żonami osób uwięzionych w zakładzie karnym. Oczywiście z tej rozmowy nic konkretnego w sprawie uwięzionych nie wynikało, ale gdyby posłowie Kamiński i Wąsik nie byli politykami PiS to minister sprawiedliwości nigdy nie spotkałby się w ekspresowym tempie z ich żonami.

‼️ PRZYJMUJĄC TYLKO TE CZTERY PRZEDSTAWIONE POWYŻEJ ARGUMENTY (A JEST ICH WIĘCEJ) UWAŻAM, ŻE POSŁOWIE KAMIŃSKI I WĄSIK SĄ WIĘŹNIAMI POLITYCZNYMI ‼️