Ważna decyzja Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy przyznał rację Ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu oraz Maciejowi Wąsikowi i uznał, że są oni nadal posłami na Sejm RP. Wobec tego, stwierdzenie przez Marszałka Sejmu wygaśnięcia mandatu zostało odrzucone.

W bardzo ważnej dla sprawy decyzji Sąd Najwyższy uznał, że skoro wobec Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika Prezydent RP zastosował akt łaski, „wyrok” apelacyjny, jaki zapadł w grudniu 2023 roku, nie powinien nieść żadnych skutków formalno-prawnych. Wobec tego, nie zachodzą przesłanki, by ministrowie Kamiński i Wąsik stracił mandat poselski.

Takie decyzje SN oznaczają, że Minister Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogą kontynuować swoją misję jako posłowie. Decyzja w tej sprawie zapadła w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która jest właściwa dla rozstrzygania odwołań dot. wygaszenia mandatów poselskich.

źr. SN.gov.pl