Prokuratura wnosi o umorzenie

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wystąpiła do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z wnioskiem o umorzenie postępowania wykonawczego wobec Ministra Mariusza Kamińskiego. Ministra Macieja Wąsika.

Decyzja prokuratury ma związek z faktem, że Ministrowie oraz dwa b. funkcjonariusze CBA, zostali w 2015 roku ułaskawieni. Sąd Rejonowy natomiast otrzymał ostatnio akta sprawy, po „wyroku”, który – pomimo aktu łaski – został wydany m.in. przeciwko Kamińskiemu i Wąsikowi.

W stanowisku przekazanym portalowi wPolityce.pl, Prokuratura tłumaczy, że konsekwentnie od 2015 roku wnioskuje o zakończenie procedury sądowej przeciwko byłemu kierownictwu CBA.

„Prokuratura konsekwentnie tak przed Trybunałem Konstytucyjnym, jak też Sądem Najwyższym, stoi na stanowisku, że akt łaski jest wyłączona konstytucyjną prerogatywą Prezydenta RP, jest niewzruszalny i nie podlega kontroli sądowej. Stąd też wobec skutecznego zastosowania prawa łaski zasadnym jest umorzenie tego postępowania wykonawczego, a do tego czasu wstrzymanie wykonania kary” – cytuje wPolityce.pl.

źr. wPolityce.pl