Prof. Polak: Apeluję o Ordery Orła Białego

Historyk prof. Wojciech Polak Przewodniczący Kolegium IPN apeluje do Prezydenta RP o nadanie Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi najwyższych odznaczeń państwowych. „Obaj na to zasługują” – tłumaczy w swoim tekście dla wPolityce.pl.

Prof. Polak odnosi się do informacji o sytuacji uwięzionych. I wzywa do działania. „Potrzebny jest nieustanny nacisk na Donalda Tuska, Adama Bodnara i innych, potrzebne jest nieustanne rozgłaszanie prawdziwych okoliczności sprawy na świecie” – tłumaczy.

I dodaje, że „konieczne są też działania mające wymiar symbolu”. „Najważniejszym takim gestem o znaczeniu dziejowym byłoby przyznanie obu uwięzionym przez JE Prezydenta RP Orderu Orła Białego” – podkreśla.

„Panie Prezydencie, apeluję do Pana. Niech decyzja o przymusowym karmieniu Mariusza Kamińskiego będzie tutaj bezpośrednim bodźcem, żeby oddać sprawiedliwość Jemu i Jego Koledze. A żaden człowiek dobrej woli w Polsce nie ma wątpliwości, że obaj na ten order zasługują! JE Prezydent RP może przecież nadać order także posłom, jeżeli robi to z inicjatywy własnej (a nie na wniosek Kapituły). Prosimy więc i apelujemy do Pana Prezydenta o jak najszybsze wykonanie tego wspaniałego gestu!” – pisze prof. Polak.