Prezydent RP: “Nie spocznę, dopóki nie będą wolni”

“Jestem osobiście głęboko wstrząśnięty, że zamknięto do więzienia ludzi, którzy są krystalicznie uczciwi, którzy zawsze walczyli o wolną Polskę. Nie spocznę, dopóki minister Mariusz Kamiński i jego współpracownicy nie będą na powrót wolnymi ludźmi” – podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda w oświadczeniu wygłoszonym po bezprawnym zatrzymaniu posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Prezydent przypomniał, że w 2015 r. skutecznie ułaskawił obu polityków oraz ich współpracowników, którzy realizowali swoje zadania służbowe w ramach Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

“To ułaskawienie pozostaje w mocy, a co za tym idzie – posłowie posiadają swoje mandaty i jakiekolwiek próby pozbawienia ich tych mandatów są nielegalne” – podkreślił.

“Jako Prezydent RP, a zarazem człowiek, który wierzy w sprawiedliwą i uczciwą Polskę, i ma pełną świadomość tego, że trzeba czynić wszystko, aby nasza ojczyzna taka właśnie była, jestem tą sytuacją głęboko wstrząśnięty. Tym, że zostali osadzeni w więzieniu mimo prezydenckiego ułaskawienia i że zrobiono to z taką gorliwością i taką brutalnością zarówno prawną, jak również fizyczną i medialną” – mówił Prezydent.

Jak podkreślił, skazanie ministrów od początku jest sprawą polityczną.

“Dla mnie ona była i jest bardzo ważna, bo walka z korupcją to jeden z podstawowych elementów budowania nowoczesnego państwa. To sprawa absolutnie fundamentalna. Żadne odpowiedzialne władze uczciwego, sprawiedliwego państwa nie mogą dawać przyzwolenia na korupcję. Dlatego też uważałem i uważam, że ci, którzy prowadzą walkę z korupcją, powinni znajdować się pod szczególną opieką i szczególną troską ze strony państwa, albowiem wykonują zadanie niezwykle trudne, zwłaszcza jeżeli dotyczy to korupcji na najwyższych szczeblach władzy – państwowej czy samorządowej. Takie właśnie działania realizowało Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzone wtedy przez pana ministra Mariusza Kamińskiego. I za takie działania właśnie, związane z walką z korupcją na szczytach władzy, zostali oni skazani. Zdecydowałem wówczas o ich uniewinnieniu” – przypomniał prezydent.

“Dzięki konsekwentnym, twardym działaniom CBA korupcja w wielu obszarach naszego życia albo została wyeliminowana, albo okazała się zjawiskiem marginalnym. To był bez wątpienia i jest wielki sukces polskiego państwa, które było w tym zakresie reprezentowane przez pana ministra Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników – podkreślił Andrzej Duda. 

Prezydent wskazał również, że ministrowe Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zawsze walczyli o wolną Polskę, “również przed 89 rokiem jako ludzie bardzo młodzi, a potem chcieli po prostu uczciwego i sprawiedliwego państwa i uważali, że prawo musi być egzekwowane w sposób zdecydowany”.

“Zwłaszcza to, które buduje nowoczesne państwo, które służy społeczeństwu, które ma prowadzić do tego, żeby ludzie mogli działać uczciwie, żeby nie musieli myśleć, że nie załatwią sprawy, jeżeli nie dadzą łapówki, żeby ich uczciwość nie była narażana na szwank. Tego chcieli i to realizowali” – mówił.

Przypomniał, ze w poprzednich dziesięcioleciach dochodziło do różnych niezwykle kontrowersyjnych ułaskawień. “Nie ułaskawiano tych, którzy walczyli z korupcją w imieniu polskiego państwa, tylko raczej tych, którzy pełniąc urzędy, przekazywali informacje przestępczości zorganizowanej czy też byli uczestnikami przestępczości zorganizowanej. O jakże zupełnie inna była to sytuacja” – wskazał Andrzej Duda.

“Dzisiaj oni są w więzieniu na skutek działania władz polskiego państwa, tymczasem cały szereg znanych osób, także ze świata polityki, z zarzutami korupcyjnymi chodzi dzisiaj na wolności. Niektórzy nawet piastują swoje europejskie mandaty poselskie” – dodał.

“Chcę państwa zapewnić o jednym – nie spocznę w walce o uczciwe i sprawiedliwe państwo polskie. Dla mnie to również oznacza, że nie spocznę, dopóki pan minister Mariusz Kamiński i jego współpracownicy nie będą na powrót wolnymi ludźmi, tak jak powinno być. Dopóki nie zostaną zwolnieni z więzienia. Nie spocznę – zapewniam państwa o tym, nie przestraszę się. Będę działał w sposób legalny, zgodny z konstytucją i polskim prawem, tak jak zawsze do tej pory, i tymi możliwościami, które daje urząd Prezydenta RP” – zapowiedział Prezydent Andrzej Duda.