Prezydenckie wsparcie

Prezydent Andrzej Duda spotkał się 20 grudnia 2023 roku w Pałacu Prezydenckim z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. Spotkanie z Prezydentem miało na celu potwierdzenie, że ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z 2015 roku pozostaje w mocy.

Wcześniej Prezydencka Minister Małgorzata Paprocka, pytana wcześniej o środowe orzeczenie sądu, powiedziała, że orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego potwierdza prawo Prezydenta do zastosowania prawa łaski na tym etapie, na którym zostało ono podjęte w sprawie Kamińskiego i Wąsika. – Sąd Najwyższy nie ma żadnej podstawy prawnej do badania wykonania prerogatywy przez Prezydenta RP – oceniła.

„W ocenie Kancelarii Prezydenta panowie są ułaskawieni, ułaskawienie jest ważne i w mocy prawnej” – dodała Minister.

Źródło: Prezydent.pl