Podziękowania za wsparcie

Posłowie Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik podziękowali w TV Republika za wsparcie, obecność pod zakładami karnymi i modlitwy. Wspominali, że wyrazy solidarności i wsparcia dodawały im sił, gdy przebywali w więzieniu, jako więźniowie polityczni.

W rozmowie Minister Mariusz Kamiński ujawnił również dramatyczny przebieg ostatniego dnia jego pobytu w więzieniu. “Sąd penitencjarny zarządził przymusowe dokarmianie i przed południem do tej próby doszło. Przymusowe dokarmianie jest drastyczne, zostałem wyprowadzony z celi, związano mnie pasami na łóżku oraz przez nos próbowano włożyć sondę z pokarmem” – mówił Mariusz Kamiński. Dodał, że próba była bolesna i była prowadzona już w momencie, gdy było wiadomo, że Prezydent Andrzej Duda lada chwila podpisze akt ułaskawienia.

W czasie rozmowy Maciej Wąsik odniósł się z kolei do sytuacji z dnia zatrzymania. “Czekaliśmy na prezydenta, przyszło dwóch szefów SOP-u, którzy mówili, że jest ośmiu policjantów, którzy przybyli nas zatrzymać. Byliśmy gotowi na to, chcieliśmy jednak poczekać na prezydenta. Zachowanie wiceszefów SOP-u nosiło znamiona niepodporządkowania się prezydentowi, prezydent o niczym nie wiedział. Szefostwo SOP-u zawiodło, splamiono mundur oficera” – relacjonował Minister Wąsik.