Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik na wolności! Dziękujemy za wspólną walkę o wolność Posłów!

Komitet Obrony Więźniów Politycznych dziękuje wszystkim, którzy wsparli nasze działania na rzecz uwolnienia Ministra Mariusza Kamińskiego oraz Ministra Macieja Wąsika. W działania na rzecz zwolnienia Posłów na SEJM RP z więzienia włączyło się tysiące osób. Byli Państwo z nami pod zakładami karnymi, włączyli się Państwo w różnego rodzaju formy protestu wobec uwięzienia Posła Kamińskiego i Posła Wąsika. W różnorodny sposób dawali Państwo świadectwo solidarności i wsparcia.
Obaj Ministrowie wskazywali, że modlitwy, obecność, listy – każda Państwa aktywność dawała im siłę do walki.
W ostatnich dniach wsparli Państwo także nasz APEL do Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara. Nasza wspólna inicjatywa pokazała Ministrowi poparcie dla obu Panów Ministrów. Wspólnie daliśmy wyraz zaniepokojeniu o los obu uwięzionych oraz wezwaliśmy do działań mających na celu natychmiastowe uwolnienie osadzonych.

PONIŻEJ znajduje się Apel, jaki Komitet wysłał do Pana Adama Bodnara.

Komitet Obrony Więźniów Politycznych

LIST DO ADAMA BODNARA:

Pan Adam Bodnar
Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny,

Apelujemy o podjęcie działań, które doprowadzą do natychmiastowego uwolnienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Po wszczęciu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę procedury ułaskawieniowej od reakcji Pana Ministra zależy zdrowie i życie głodujących polityków. Każdy dzień zwłoki może doprowadzić do tragedii!

Prezydent Andrzej Duda nie pozostawił żadnej wątpliwości co do swojej woli – Prezydent RP chce ułaskawić obu polityków. Dlatego niezrozumiały jest brak decyzji o zawieszeniu wykonywania kary i przedłużanie procedury ułaskawieniowej. Trudno uznać Pana dotychczasowe działania za adekwatne w sytuacji, która zagraża życiu i zdrowiu uwięzionych, a także budzi realne zaniepokojenie społeczne wśród Polaków.

Konsekwencje braku Pańskich działań w tej sprawie mogą być niezwykle poważne, nie tylko dla obu polityków i ich rodzin, ale również dla całego państwa polskiego. Nie można dopuścić do sytuacji, w której jakiekolwiek argumenty i motywacje o charakterze politycznym byłyby stawiane ponad życie ludzkie, a także przewidziane prawem prerogatywy Prezydenta RP.

Dlatego jeszcze raz wzywamy, aby na czas trwania postępowania ułaskawieniowego, zawiesił Pan wykonywanie kary i doprowadził do natychmiastowego zwolnienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z więzienia. Oczekujemy, że będzie Pan podejmował w tej sprawie decyzje w sposób natychmiastowy.

Obecna sytuacja jest bez precedensu. Od Pana decyzji zależy, czy przejdzie Pan do historii jako człowiek, który doprowadził do dramatu osób ułaskawionych, czy też osoba, która podejmie oczekiwane przez Polaków decyzje.

Barbara Kamińska, żona Mariusza Kamińskiego, posła na sejm RP
Kacper Kamiński, syn Mariusza Kamińskiego
Romualda Wąsik, żona Macieja Wąsika, posła na sejm RP
Michał Prószyński, Prezes Komitetu Obrony Więźniów Politycznych
Magdalena Kaźmierczak, Wiceprezes Komitetu Obrony Więźniów Politycznych
Dr Błażej Poboży, Członek Zarządu Komitetu Obrony Więźniów Politycznych, Doradca Prezydenta RP
Michał Szpądrowski, Członek Zarządu Komitetu Obrony Więźniów Politycznych
Stanisław Żaryn, Członek Zarządu Komitetu Obrony Więźniów Politycznych, Doradca Prezydenta RP
Dariusz Nowak, b. Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Członek KOWP
Marek Jurek, były Marszałek Sejmu RP
Prof. Piotr Gliński, poseł na Sejm, b. Wicepremier
Prof. Jan Żaryn, historyk, b. Senator RP
Małgorzata Żaryn, historyk, nauczyciel
Dr Karol Nawrocki, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Piotr Duda, Przewodniczący NSZZ „Solidarności”
Prof. Bogdan Chazan, lekarz, wykładowca akademicki
Teresa Bochwic, nauczycielka, dziennikarka, działaczka opozycji antykomunistycznej, b. wiceprzewodnicząca KRRiT
Prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski, politolog, nauczyciel akademicki, Przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP
Prof. Radosław Żurawski vel Grajewski, historyk, nauczyciel akademicki
Mariusz Pilis, reżyser, dokumentalista
Anna Zalewska, europoseł Prawa i sprawiedliwości, b. Minister Edukacji Narodowej
Dariusz Figura, radny m. st. Warszawy
Christian Młynarek, adwokat
Piotr Mazurek, radny m. st. Warszawy
Dr Tobiasz Bocheński, b. wojewoda mazowiecki
Cezary Andrzej Jurkiewicz, radny m. st. Warszawy
Alicja Żebrowska, radna m. st. Warszawy
Andrzej Przemysław Kropiwnicki, radny m. st. Warszawy
Oskar Hejka, radny m.st. Warszawy
Maciej Binkowski, radny m.st. Warszawy
Wiktor Klimiuk, radny m.st. Warszawy
Patryk Górski, radny m.st. Warszawy
Filip Frąckowiak, radny m.st. Warszawy
Jacek Cieślikowski, radny m.st. Warszawy
Piotr Szyszko, radny m.st. Warszawy
Stanisław Dratkiewicz, radny m.st. Warszawy
Bawer Aondo-Akaa, Pełnomocnik do spraw równego traktowania i niedyskryminacji Collegium Intermarium
Bogdan Pęk, b. Senator RP,
Jan Dziedziczak, poseł na Sejm
Marek Franczak, syn ostatniego Żołnierza Wyklętego, Józefa Franczaka „Lalusia”
Anita Gargas, dziennikarka
Jacek Karnowski, redaktor naczelny „Sieci”
Michał Karnowski, Tygodnik “Sieci”
Michał Rachoń, dziennikarz, publicysta
Wojciech Reszczyński, dziennikarz
Prof. Tomasz Panfil, historyk
Anna Kasprzyszak, Doradca Prezydenta RP
Mateusz Szpytma, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej
Piotr Dmitrowicz, historyk, Dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
Dr Tomasz Herbich, filozof, radny m.st. Warszawy
Agnieszka Bogucka, Prezes warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
Maciej Pawlicki, producent filmowy
Łukasz Lewandowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
Grzegorz Górny, pisarz, publicysta
Wojciech Boberski
Marcin Gugulski
Marcin Mamoń, działacz opozycji antykomunistycznej, dziennikarz, reżyser
Paulina Szubińska-Gryz, córka uczestnika Powstania Warszawskiego, harcerza Szarych Szeregów, więźnia politycznego w czasach komuny dr. Zbigniewa Szubińskiego, współwięźnia i przyjaciela bestialsko zamordowanego przez SB śp. księdza Sylwestra Zycha
Agata Mamoń-Prokop, konserwator dzieł sztuki, działacz opozycji antykomunistycznej
Arkadiusz Gołębiewski, reżyser, reportażysta
Piotr Łysakowski, historyk
Hanna Łysakowska, historyk
Kazimierz Janeczko, emerytowany nauczyciel, syn Żołnierza Wyklętego
Małgorzata Grabowska-Kozera artysta plastyk,scenograf,działacz opozycji antykomunistycznej
Paweł Kozera wydawca gazet lokalnych,działacz opozycji antykomunistycznej
Zdzisław Koryś, radny Rady Miasta Legionowo
Dariusz Petryka, radny Legionowa
Sławomir Winch
Ryszard Marszałek, działacz opozycji antykomunistycznej
Jakub Burzyński
Paweł Smoręda, radca prawny
Paweł Turczyn
Daria Bielecka, Polka, gnieźnianka
Artur Chodziński, b. funkcjonariusz polskich służb specjalnych
Tadeusz Godlewski, Ostrołęka, internowany i aresztowany w latach 80
Zofia Wołosik, Ostrołęka
Ilona Darmach
Eliza Kutermankiewicz, Warszawa
Grzegorz Kutermankiewicz, Warszawa
Maria Jolanta Nawrocka, Szwecja
Marek Nawrocki, Szwecja
Jonasz Fąs
Ewa Block
Zbigniew Perłowski
Jacek Gracz, polski pszczelarz
Liliana Slonska
Magdalena Mrozowska, Konstancin
Joanna Mrozowska, Warszawa
Marek Kobel
Radosław Borucki, Warszawa
Krystian Plis, programista, Wrocław
Adam Szatkiewicz
Halina Skręt
Katarzyna Erden
Alicja Pawłowska
Ryszard Pawłowski
Elżbieta Ziółkowska
, Wiązowna
Elżbieta Gańska, Wiązowna
Aleksandra Baranowska, pracownik międzynarodowej korporacji, Łódź
Elżbiera Łabędź, Łódź
Robert Potrykus
Jolanta Mielcarek
, Dania
Lidia Czubaj, Kraków
Anna Magdalena Duszyńska, przedsiębiorca
Maciej Stodolny
Wojciech Kruszewski
Klaudiusz Wacławik
Renata Broniarz
Alina Wadowska

Joanna Pachocka
Andrzej Janiszewski
, Wrocław
Przemyslaw Mielcarek
Stefania Kowalik
, emerytka
Wiesław Zaniuk, Kielce
Iwonna Ziobroń, emerytowany dietetyk
Halina Potoczna, była działaczka Solidarności
Stanisław Potoczny, emeryt
Jerzy Lipka, inżynier, Warszawa/Muszyna
Grażyna Gajos
Barbara Rzepkowska
, Piotrków Trybunalski
Zofia Lipka, technik, Warszawa/Muszyna
Tomasz Muskus działacz polonijny
Anna Karczewska, nauczyciel akademicki, profesor, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Alicja Prokopowicz
Jerzy Filipowicz, kombatant, były więzień niemieckiego obozu, obecnie w Szwecji.
Lechosław Kuczyński
Iwona Kuczyńska
Stanisława Chołda
Sebastian Sokołowski
Barbara Krzyzan
Andrzej Czubaj, Kraków
Teresa Ciszek
Zdzisław Ciszek
Jacek Rachuta
Elżbieta Ekiert
Kyes Hgdry
Jerzy Matuła

Sylwia Teresa Natalia Gądek, Muszyna Polska
Maria Semla Mochnaczka, Niżna Polska
Waldemar Grzywacz, Szczecin
Małgorzata Chyczewska
Małgorzata Lubecka
, Sulejówek
Ewa Dyczkowska, Polka z Poznania
Tomasz Dyczkowski, Polak z Poznania
Witold Korona, geolog
Bogdan Krzyżosiak, internowany Nysa 01-06.1982 r.
Wojciech Paweł Pokora
Rafał Słowik
Janusz Grzywacz
z Poznania
Ewa Lewińska
Józef Śreniowski
, socjolog
Bogusława Kozak
Sylwia Grajkowska-Górska
Joanna Rusek
, Polka z Łodzi
Barbara Piotrowska
Katarzyna Brzomińska
Dorota Krudysz
, Kraków
Monika Karolczuk, autorka książek o polskiej tematyce
Magdalena Smrokowska, muzyk, nauczyciel
Małgorzata Kot, Radna Miasta Krakowa 
Aleksandra Safianowska, Warszawa
Dominika Mazurkiewicz, Warszawa
Adam Kochanek, emerytowany lek weterynarii, urzędnik państwowy odznaczony za zasługi dla rolnictwa Polski
Marcin Nejman
Jadwiga Baczyńska 
Anna Czerwińska
Paweł Krzysztof Raczkowski 
Elżbieta Pośnik, Radom
Artur Maciaszczyk, działacz opozycji antykomunistycznej
Teresa Wiecheć z Jarosławia, Podkarpacie 
Aleksander Małecki, były opozycjonista antykomunistyczny, przebywający w areszcie śledczym w Radomiu w roku 1983
Jerzy Zacharow, Zamość, były internowany
Klaudia Stefańska, Dumna Polka, Problem Tuska
Wojciech Skowron, działacz opozycji antykomunistycznej, emerytowany funkcjonariusz CBA
Helena Skowron, działaczka opozycji antykomunistycznej z Podkowy Leśnej
Zofia Skowron, Brwinów
Zbigniew Skowron, Brwinów
Piotr Kurowski, przewodniczy KZ NSZZ”Solidarność” w Sofidel Poland
Krzysztof Bińkowski, Radom, Więzień polityczny, Uczestnik 18-dniowej zbiorowej głodówki w ZK Hrubieszów
Ryszard Kawęski, Kraków
Maria Maliszewska, 23 lata, artystka, projektantka, POLKA
Tomasz Golenia, chorąży ds. Wlkp. Kompania Polskich Drużyn Strzeleckich
Jacek Abramczyk
Barbara Smykla.
Włodzimierz Smykla

Agnieszka Smykla-Otlewska
Jarosław Otlewski
Tomasz Marczak
Eugeniusz Kasprzyk
Marek Zastawniak
Renata Langa, Warszawa
Krystyna Filonowicz-Kuszmar
Nina Kumoch, politolog
Krzysztof Pańcyk
Anna Pańcyk
Wiktoria Pańcyk
Aneta Sosik, nauczycielka
Jan Skowron, doktor astrofizyki
Wojciech Jaracz, mgr sztuki, artysta malarz
Katarzyna Żelaźniak, Surminy gm. Banie Mazurskie
Michał Majcher, student z małopolski, młody i dumny  Polak, solidarny z więzionymi posłami
Zofia Majcher, inżynier, dumna Polka, solidarna z więzionymi posłami
Marek Majcher, inżynier, przeciwny łamaniu wolności słowa i łamaniu uchwalonych ustaw i Polskiej Konstytucji
Tomasz Szczepański, historyk, Warszawa
Agnieszka Maśluch
Janusz Małecki, działacz opozycji antykomunistycznej, Bydgoszcz
Beata Sengebusch-Małecka, działacz opozycji antykomunistycznej, Bydgoszcz 
P. Lasek
Jolanta Sokołowska, warszawianka
Kacper Tworek, Student, Polak, katolik, wolontariusz Fundacji Pro-Prawo Do Życia, uczestnik Marszu Niepodległości, #jestemproblememTuska
Hanna Pogorzelska, działacz opozycji antykomunistycznej nr leg. 13227
Tomasz Wawrzeczko, hydraulik z Wodzisławia Śl.
Beata Kuśnierz, warszawianka
Dariusz Borkowski, radomianin, ojciec trójki dzieci
Wiesław Stachurski, radomianin, emeryt
Hanna Stachurska, radomianka, emerytka
Andrzej Bogucki, członek Stowarzyszenia Idee Solidarności 1980-1989 w Bydgoszczy
Edwin Borkowski, radomianin, uczeń technikum
Katarzyna Zielińska, Wrocław
Mirosława Krawczyk
Barbara Michalska
, filolog, Warszawa
Ewa Radomska, Łódź
Bożena Majewska, działacz Solidarności, Francja
Tomasz Jacek Zwierzchowski, dr hab medycyny
Lucyna Paśnicka, Warszawianka
Anna Raduszewska, zbuntowany artysta z Kielc
Jacek Lesiak, inżynier, Francja
Marzena Rytszel
Włodzimierz Rytszel
Józef Majewsk
i
Agata Marcinek
Jerzy Purtak
Ewa Kędzierska, działaczka opozycji antykomunistycznej
Krystian Frelichowski, były więzień polityczny, radny pedagog, przewodniczący klubu GP
Joanna Szerszeń, nauczycielka, Warszawianka
Witold Szerszeń, emeryt, Warszawiak
Elżbieta Szerszeń, emerytka, Warszawianka
Katarzyna Dziubany
Justyna Sosnowska, filolog
Mariusz Wojciechowski
Marzena Wojciechowska
Michał Wojciechowski

Bożena Flaga, dumna Polka z Krakowa
Stanisław Flaga, dumny Polak z Krakowa
Izabela Wegner-Zylka, Warszawa
Barbara Wojciechowska, Prezes Stowarzyszenia Idee Solidarności 1980-89, działacz Opozycji Antykomunistycznej
Agnieszka Dąbrowska
Joanna Oginska
Piotr Oginski

Teresa Pastuszewska
Bronisław Pastuszewski

Małgorzata Smrokowska-Kot, inż. odlewnik, nauczyciel
Andrzej Kot, mgr inż. odlewnik, artysta malarz
Kinga Konińska, absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych UW, Polka, wnuczka zamordowanego na Wschodzie Jana Janickiego
Mirosława Radomska, Łódź
Michał Flaga
Agata Tomczak
, głos rozsądku, empatii i wołanie o sumienie i sprawiedliwość!
Barbara Gruchelska, farmaceutka, drugie pokolenie AK, Warszawa
Elżbieta Żurańska, Bydgoszcz, do niedawna przewodnicząca Solidarności w rodzimym zakładzie pracy
Jan Raczycki, prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL “PRZYMIERZE” w Bydgoszczy
Jan Perejczuk, V-ce prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL “PRZYMIERZE” w Bydgoszczy
Ewa Paluszek, Skarbnik Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL “PRZYMIERZE” w Bydgoszczy
Andrzej Mazurowicz, Członek Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL “PRZYMIERZE” w Bydgoszczy
Jerzy Pozorski, Członek Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL “PRZYMIERZE” w Bydgoszczy
Barbara Stypuła, Kraków
Andrzej Stypuła, Kraków
Agnieszka i Mateusz Wietechowie, Krosno
Bożena Dudziak
Georg Kubiak
Ewa Ryś 
Barbara Pielas
dr Jacek Jóźwiak, Poznań
Irena Jóźwiak, Poznań
Danuta Gabryś-Barker, emerytowany profesor, Gliwice
Edward Wojciechowski
Wacław Kluska
Ewa Szczepińska-Magid
Krystyna Parczyk
Jan Jacek Sztaudynger, profesor emerytowany, Łódź
Jerzy Jarczok, członek Stowarzyszenie Idee Solidarności 1980-89
Antoni Krupiński, działacz opozycji antykomunistycznej, członek Stowarzyszenie Idee Solidarności 1980-89
Janina Matelska, działacz opozycji antykomunistycznej członek Stowarzyszenia Idee Solidarności 1980-89, honorowy członek Stowarzyszenia Bydgoskich Patriotów
Krystyna Sawicka, działacz opozycji antykomunistycznej członek Stowarzyszenia Idee Solidarności 1980-89
Jerzy Rok, b. działacz opozycji antykomunistycznej i Solidarności
Grażyna Szabelska, radna PiS Rady Miasta Bydgoszczy
Barbara Soboczyńska, członek Stowarzyszenia Idee Solidarności 1980-89
Marek Strzelecki, członek Stowarzyszenia Idee Solidarności 1980-89
Jan Sobociński, członek Stowarzyszenia Idee Solidarności 1980-89
Bogumił Tomaszewski, działacz opozycji antykomunistycznej, członek Stowarzyszenia Idee Solidarności 1980-89
Ewa Kulikowska, emerytowany doc. biochemik, Warszawa
Adam Kulikowski, Warszawa
Marysia Badzio
Jacek Dymowski, doktor nauk ekonomicznych
Paweł Zalewski, radny dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, działacz opozycji antykomunistycznej
Beata Cwajda
Marian Zenker
Krystyna i Mieczysław Curzydło, działacze opozycji antykomunistycznej z Wadowic
Agnieszka Gutkowska, absolwentka Batorego, kolporterka wydawnictw podziemnych, współpracownica  Książnicy Literackiej, STOP-u, Kwartalnika 21, itd. Po ’89 dziennikarka, obecnie specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działaczka lokalna, wnuczka oficera zamordowanego w Katyniu, córka Jerzego Gutkowskiego, współzałożyciela Związku Młodych Demokratów 
Stanisław Kozanecki, opozycjonista antykomunistyczny stanu wojennego, członek Stowarzyszenia Idee Solidarności 1980-89
Patrycja Borkowska, radomianka, mama trójki dzieci , patriotka