Kolejna skandaliczna decyzja sądu

Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście podjął bulwersującą decyzję. Odrzucił wnioski obrońców o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego wobec posłów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego oraz o umorzenie postępowania wykonawczego i o wstrzymaniu wykonalności wyroku. Jednocześnie przygotował dokumentację, która ma spowodować doprowadzenie posłów na Sejm RP oraz dwóch b. funkcjonariuszu CBA do więzienia.

„Nie wyobrażam sobie, by można zatrzymać posła i doprowadzić go do zakładu penitencjarnego, w sytuacji, w której wciąż chroni go immunitet. Tak jest w przypadku mojego klienta posła Macieja Wąsika. Pan Maciej Wąsik wciąż posiada mandat poselski” – przypomina w rozmowie z portalem wPolityce.pl Janusz Woźnicki, pełnomocnik posła Macieja Wąsika.

Decyzja sądu oznacza kolejne pogwałcenie prawa w zaistniałej sytuacji. Decyzja ta otwiera również drogę do osadzenia ułaskawionych przez Prezydenta RP w więzieniu.

wPolityce.pl